Algemene Voorwaarden

Gelieve deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen.

Door gebruik te maken van de CUISITOOLS website gaat u akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. CUISITOOLS behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen zonder u daarvoor op de hoogte te stellen. U dient deze voorwaarden te bekijken als u de site bezoekt.

1. identiteit van de ondernemer

Novati

Pelikaanstraat 15

B-9940 Ertvelde 

BTW: BE0687.555.596

De onderneming zal als CUISITOOLS worden omschreven in deze gebruikersvoorwaarden.

2. De website

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van CUISITOOLS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CUISITOOLS. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door CUISITOOLS met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

3. De klantendienst

Elke cliënt kan voor vragen altijd contact opnemen met de CUISITOOLS klantendienst :
- Per e-mail op info@cuisitools.be
Wij helpen u graag verder.

4. Ons gamma

Alle producten die worden aangeboden door CUISITOOLS zijn wettelijk conform het Belgisch recht.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CUISITOOLS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Bestellen

Bij het bestellen van een product wordt een geldige overeenkomst tussen de koper en CUISITOOLS afgesloten.

CUISITOOLS zal altijd een bevestiging per email sturen naar de persoon die opdracht heeft gegeven, niet naar de bestemmeling.

CUISITOOLS behoudt zich het recht voor bij een vermoeden van fraude een bestelling te weigeren.

Iedereen tussen 13 en 16 jaar oud wordt verondersteld te worden begeleid bij het online kopen en is dus verantwoordelijk voor elke aankoopactiviteit.

Iedereen van 16 jaar en ouder is zelf verantwoordelijk voor elke aankoopactiviteit.

6. Beveiligde betaling

De transacties uitgevoerd via de website van CUISITOOLS zijn beveiligd door het betalingssysteem van Mollie(www.mollie.com). Alle uitgewisselde gegevens om de betaling te kunnen uitvoeren worden gecodeerd volgens het protocol SSL. Deze gegevens kunnen zodoende niet gedetecteerd of onderschept worden en niet gebruikt worden door derden. 

7. Terugsturen

U kan uw bestelling terugsturen binnen een periode van 14 dagen, onder volgende voorwaarden:

De goederen dienen ongeopend te worden geretourneerd, in de originele verpakking, zonder beschadiging.
Sluit een kopie van de factuur, samen met uw volledige bankgegevens (IBAN en BIC ), mee met de retourzending.

U kan opteren om een nieuwe bestelling te plaatsen of kiezen voor een tegoedbon.

De kosten voor het terugsturen zijn voor de klant.

8. Belgisch recht

Alle geschillen betreffende CUISITOOLS vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent.

9. Privacy

Cuisitools respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige worden uw gegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming. Cuisitools zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cuisitools gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cuisitools gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Cuisitools geen cookies ontvangt.

Recht op inzage en verwijdering
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Voor opgave van en inzage in uw gegevens zijn geregistreerd, kunt u schrijven naar:


Cuisitools

Pelikaanstraat 15

9940 Ertvelde

Wij kunnen uw schriftelijke aanvraag behandelen indien u een kopie van een geldig legitimatie bewijs insluit.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Cuisitools, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.